Archive | Om

Om tannpleierrollen

Det er tre yrkesgrupper som er autorisert til å utøve tannbehandling i Norge; tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister. Tannpleiere er tiltenkt en sentral rolle i tannhelsetjenesten som aktiv medspiller i det generelle folkehelsearbeidet. St.meld.nr 35 (2006-2007) om fremtidens tannhelsetjenester fremhever ønske om mer effektiv oppgavefordeling mellom tannpleier og tannleger, og begrunner det med tannhelseutviklingen i befolkningen. […]

Continue Reading