Å møte pasienten: motiverende samtale med pasient

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har laget fem filmer om å møte pasienter.
Denne filmen viser hvordan hvordan tannhelsepersonell kan motivere pasienten til å ivareta sin tannhelse.