Veiledning for virksomheter i tannhelsetjenesten

Veiledning for virksomheter i tannhelsetjenestenn for tilknytning til Norsk Helsenett, etablering av løsning for innsending av elektronisk behandlerkrav, SMS og betalingsterminal.

Flytskjema2010