NOU 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet

Et godt tilbud til de som trenger det mest

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13. mars 2004. Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 16. juni 2005.

NOU2005_11