Lover og forskrifter

Forskrift om økonomisk støtte til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier ved sykdom